Småskaliga råd i stormens spår

 

m7_scenary_moulder_bob
Bengt-Olov Byström ger småskaliga råd efter stormen.

Blocka stormvirket och spara till timmerhus – eller lägg det i sjön! Bengt-Olov Byström, grundare av Logosol, ger råd efter stormarna. Han tänker småskaligt som vanligt och har också fått flera råd och tips av kunder som hört av sig.
– De tycker som jag att det har pratats väldigt lite om hur man kan ta hand om sitt virke utan att göra massaved och sågtimmer av allt - även om det naturligtvis är ett måste i de allra flesta fall, säger han.

En kamp mot tiden

Uppstädningsarbetet är inte bara farligt och omfattande. För många drabbade skogsägare är uppröjningsarbetet en kamp mot tiden då det gäller att forsla undan så mycket timmer som möjligt innan sommaren. Därefter är risken stor att de omkullvräkta, obarkade träden utsätts för stora insektsangrepp.
Efterfrågan på maskiner för avverkning och transporter växer, och trots att man nu får assistans från landets norra delar så kommer tiden att vara knapp.

Spara timmer till timmerhus

Råvaran för hustimmer är gran eller fura. Träden fälls på vintern, oftast kring januari/februari. 
– Timret blockas för att undvika rötskador. Det går utmärkt på Solosågen. Sedan ströar man upp under tak. De vridningar som kan uppstå vid torkningen sågas enkelt bort med Solosågen, och man får ett rakt block.
Ett blockvirke kan användas för att bygga ett eget timmerhus, eller säljas.
– Förädlingen till hustimmer mångdubblar värdet, säger Bengt-Olov Byström.
För närmare information och virkets kvalité och pris rekommenderar vi att du kontaktar en lokal timmerhustillverkare.

Lagra i vatten

Det går också att såga upp det torkade blocket till plank och bräder, men om man vet att stockarna ska sågas upp kan vattenlagring vara en bättre lagringsmetod. Då slipper man de sprickor som är oundvikligt när hela block torkas.
- Det finns en hel del restriktioner förknippat med vattenlagring, men för en mindre mängd är det nog inga problem, säger Bengt-Olov Byström.
Vattenlagring sker i vattenmagasin (sjöar och åar) eller genom vattenbegjutning (sprinkling) och innebär att virket "konserveras" till dess att det ska bearbetas i sågverk och massabruk.
I dagarna upphävde regeringen tillståndsplikten för vattenlagring av stormfällt timmer och det räcker nu med anmälan om lagring. 
Du kan också kontakta miljökontoret i din kommun om du vill ta reda på vad som gäller i just ditt område!

 

pdf with paper

Ladda ner handboken "Småskaliga råd i stormens spår" här!

 

Se filmen "Arbete i stormfälld skog" på Youtube

 

MJ Skovservice | | Telefon: +45-8172 5000 |