Så räddar du stormfälld skog med Solosågen

 

storm

Stormfälld skog är en farlig miljö, så se upp när du arbetar där ute!

 

– Skiva upp dina stormfällda stockar! Det går fort och du behåller virkets alla kvalitéer. Rådet kommer från Logosols grundare Bengt-Olov Byström som fortsätter att tänka småskaligt i stormens spår..


Metoden att skriva upp stockar i tjocka, okantade skivor har flera fördelar. 
– Så har man gjort med det värdefullaste virket i alla tider. Sågat virke kan ligga en mansålder utan att ta skada, säger Bengt-Olov Byström.

Ökar kapaciteten

Den här metoden ökar kapaciteten på ditt sågverk dramatiskt. Det allra effektivaste är att såga upp stockarna i okantade skivor, 2-3 tum tjocka som du lägger på strö under tak för att torka.

– På så sätt kan man såga upp mellan 10-20 skogskubikmeter per dag beroende på typ av sågaggregat, säger Bengt-Olov. Dessutom vrider sig inte skivat virke inte alls lika mycket som plank och bräder under torkning.

Genomsågade och okantade skivor används som råvara av möbelfabriker och snickerier. Fördelen är att sprickbildningen blir minimal. I efterhand sågar du fram de dimensionerna som du behöver.

Solosågen, en del av lösningen

Logosol har tidigare skrivit om att såga block och vattenlagring när det gäller att ta hand om det stormfällda virket. Naturligtvis kan Solosågen inte lösa problemet i den sydsvenska skogen, däremot kan sågverket vara en del av lösningen. 
– Det viktigaste bidraget är psykologiskt. Man gör något istället för att tröstlöst vänta på att skogsmaskinerna ska anlända, säger Bengt-Olov Byström.

Han tycker, i likhet med många som kontaktat Logosol, att det pratas alldeles för lite om att det finns andra möjligheter än att sälja skogen till underpris som massaved eller sågtimmer. 
För den som har ett eget sågverk och behov av virke, är det lönsammare att ta hand om åtminstone delar av träden själv.

Undvik farliga rotvältor

Bengt-Olov är noga med att påpeka att de stormfällda skogarna är farliga arbetsplatser. Mycket måste tas om hand av maskiner. Tyvärr har det redan inträffat alldeles för många olyckor, några av dem med dödlig utgång. 
- Ge dig bara i kast med träd som ligger fritt och utan några farliga rotvältor, uppmanar han.
De ofarliga träden är tillräckligt många för att ge många dagars arbete vid Solosågen.

 

pdf with paper

Ladda ner handboken "Småskaliga råd i stormens spår" här!

 

Se filmen "Arbete i stormfälld skog" på Youtube

 

MJ Skovservice | | Telefon: +45-8172 5000 |