Det började med ett sågverk...

 

ol_bob_750

Bengt-Olov Byström hivar upp den första industriellt tillverkade Solosågen, modell två, på en arm. Året var 1989. Ställningen vägde 37 kg utan motorsåg, så leendet var inte helt smärtfritt.

 

...och växte till ett globalt varuhus!

 

2014 firade Logosol sitt 25-årsjubileum. Det är 25 år fyllda av händelser, vissa kända bara för den inre kretsen inom företaget. Följ med på en resa genom tiden!

 

ol_asele_250

Alla är vi små i början. Logosols monter tidigt 1990-tal på Åsele marknad. Solosågen var den enda produkten.

ol_minister_250

Industriminister Per Westerberg provkör Logosols första panelhyvel, i samband med utdelningen av tillväxtpris 1994.

ol_rekord_250

Bengt-Olov Byström har just avslutat rekordsågningen på Elmia 1995, det andra av Logosols tre världsrekord.

ol_salomon_250

Sågning på Salomonöarna.

ol_strand_250

Stig Strand, en av flera kändisar som rekommenderade Solosågen i begynnelsen.

ol_falldin_250

Förre statsministern Torbjörn Fälldin.

ol_madison_250

Stort medieintresse när Logosol invigde sitt USA-bolag i Madison, Missisippi, med världsrekordsågning.

ol_fsc.250

Sågning av Sveriges första FSC-certifierade stock. Virket blev bland annat konferensbord hos Logosol.

Idén bakom Solosågen, Logosols första produkt, föddes i byn där Logosols grundare Bengt-Olov Byström växte upp. Byn heter Hundsjö och ligger utanför Örnsköldsvik. Allt började i ett samtal med grannen Tord Gustavsson, som hört talas om att man i USA använde motorsåg för att såga virke.

För att göra en lång historia kort byggde Bengt-Olov den första Solosågen av trä och när den visade sig fungera över förväntan, konstruerade han ännu en ställning av vinkelprofiler av aluminium. Det krävdes många profiler och en myriad av skruvar och muttrar, men funktionen var till och med bättre än på den ursprungliga träställningen. Solosågen modell 1 var född.

Förklaringen till namnet

Namnet Logosol fanns redan i familjen, men som namn på en annan produkt, en solskärm av skumplast som sattes fast på glasögonskalmarna. På skärmen trycktes firmanamn och logotyper. Logo + sol blev Logosol.
Solosågen visades första gången för en större publik i Jönköping på SkogsElmia 1989. Den väckte ett enormt intresse och delade skogs-Sverige i två falanger. Några rynkade på näsan åt den småskaliga tekniken och förklarade myndigt att något så simpelt, det kunde inte fungera. Andra blev omedelbart förälskade i det lilla sågverket.

Sågbalken den första satsningen

Vid den tiden var Bengt-Olov konsult på dåvarande Utvecklingsfonden i Västernorrland, föregångaren till Almi. Dessförinnan var han lärare och forskare i företagsekonomi på handelshögskolan i Umeå.
De första solosågarna tillverkades av familjen Byström hemma i gillestugan. Samma år sattes verksamheten på bolag och ett par rum hyrdes i den fastighet som Logosol idag äger. Den enda produkten var Solosågen. En av de första åtgärderna var att utveckla hemmabygget till en industriell produkt.
Det viktigaste steget var utvecklingen av den strängpressade sågbalken. Profilen är i princip samma som används idag, även om tillverkningsmetoder och ytbehandling har förfinats. Utvecklingen av sågbalken var en stor satsning för det lilla företaget och flera experter inom området anlitades.
En av dem var Hans Frisk, etablerad industridesigner som idag även arbetar som lärare i ämnet på universitetsnivå. Några förälskade sig i Solosågen till den grad att de valde att återuppfinna det lilla sågverket. Under de första åren dök det upp det ena sågverket efter det andra, mer eller mindre likt originalet. Flertalet försvann lika snabbt.

Hjälp från en förtjust koncernchef

Ett annat problem var att hitta en tillräckligt stor motorsåg. Rätt sågar fanns av flera fabrikat, men få var typgodkända i Sverige. En stor svensk tillverkare uppvaktades flera gånger, men ansåg marknaden för portabla sågverk för liten för att bära kostnaden för typgodkännande. Hjälpen kom från en viktig person i branschen som blev förtjust i Solosågen vid första anblicken. Han heter Hans-Peter Stihl, huvudägare och på den tiden koncernchef för världens största motorsågstillverkare Andreas Stihl GmbH.
När kontakten etablerades, använde Logosol redan Stihls näst största motorsåg, 064, och omslipade piccokedjor. Under en period gjordes omslipningarna på riksanstalten i Härnösand. Det hände att kvaliteten försämrades när en duktig intagen muckade. Hans-Peter Stihls engagemang innebar att dagens PMXkedja utvecklades.
Stihls internationella organisation började också sälja sågverket. Därför kunde Solosågen exporteras redan ett par år efter starten. Den första stora exportmarknaden var Tyskland och Ryssland kom tidigt in i bilden.

Butik eller direkt till kund?

På hemmaplan sålde Logosol dels direkt till slutkund, dels via fackhandlare. Det visade sig att Solosågen är en svår butiksprodukt. Själva maskinen är enkel, användandet är mer komplicerat. Kunderna behöver support på en nivå som butiker normalt inte tillhandahåller. Det ledde till att Logosol inriktade sig på direktförsäljning med kunnig support och egna bolag på viktiga exportmarknader. Samma tillverkare som från början bedömde småskalig sågning som en för liten marknad, Electrolux, började senare sälja minisågverk under namnen Husqvarna och Jonsered. Sågverken har idag utgått ur deras sortiment.
Under de senaste tio åren har exporten ökat kraftigt. Utvecklingen tog fart 1999 genom starten av dotterbolag i USA, Tyskland och Norge. Sedan dess har Logosol närstående bolag etablerats i bland annat Ryssland, Finland, Polen, Storbritannien, Australien och Canada. Logosol säljer idag direkt eller via importörer i ett 40-tal länder.

Elektrisk revolution

Sågbalken var det första större utvecklingsprojektet. Nästa stora steg togs 1993, elsågaggregatet E5000. Tillgängliga elsågar var alldeles för veka för den här typen av sågning. För att matcha de stora Stihlsågarnas prestanda krävdes rejälare doningar med trefasmotor. Tillgängliga motorer var för stora och tunga. Istället utvecklade ABB en 5 kW-motor. Överdimensionerade lindningar med inbyggda temperaturvakter gav en stor motor i litet format.
Elsågen fick två år senare sällskap av bandsågaggregatet BS350. Den är ett exempel på engagemanget bland personalen hos Logosol. Grundkonstruktionen gjordes på Logosols julfest 1994 och ritades upp på bordsduken.

Första hyvelmaskinen

Den första hyvelmaskinen presenterades 1994, den trekuttriga panelhyveln som blev med fjärde kutter tre år senare. Samma år belönades Logosol med ett tillväxtpris utdelat av dåvarande industriminister Per Westerberg.
Året efter kom Solohyveln, från början tänkt som en avancerad byggsåg för att dimensionera virke. Den belönades med tidningen Lands pris Guldyxan som mest innovativa nya produkt. Jämsides utvecklades ett program av industrimaskiner.
Först ut var toppklyven och märgklyven. Den förstnämnda är idag närmast standardutrustning på cirkelsågverk. Den andra, avsedd att märgklyva stockar före sågning, var uppskattad av dem som köpte, men lockade ingen större publik. I flera år sålde Logosol komponenter till industriella paketkapar. Lagom till tioårsjubileet 1999 presenterade Logosol sin egen paketkap, en mobil konstruktion som flyttas till virkespaketet. Idag är det en etablerad maskin även på större sågverk.

Kultur för utveckling

Det här är bara ett utsnitt av de produkter som Logosol skapat. Flera har varit banbrytande och alla är frukter av kulturen på Logosol. Genom att kunderna har direktkontakt, kommer det hela tiden in förslag, och eftersom personalen på Logosol själva använder utrustningen, upptäcks hela tiden nya behov.
Det börjar ofta med en lös idé om att det borde finnas en maskin eller ett tillbehör för ett visst ändamål. Konstruktionerna utgår från verkliga behov. Marknadsföring är en tung bit för alla företag. I början var resurserna begränsade och marknadsföringen bestod i huvudsak av demonstrationer på mässor över hela landet och tidningen Nysågat, som nu också finns på webben, www.nysagat.se.

Kändisar bland kunderna

God hjälp fick Logosol av kändisar. Slalomåkaren Stig Strand, f d statsminister Torbjörn Fälldin, cykelproffset Michael ”Roddarn” Andersson, kungens livmedikus Torbjörn Lundman och ståthållare Björn Sprängare har ställt upp.
Normalt måste man betala kändisar för att göra reklam. Här fanns de redan i kundregistret och ställde upp gratis. Fler kända namn finns bland kunderna, men har varit bundna av reklamkontrakt med andra tillverkare.

Världsrekord på rad

En annan aktivitet som rönt stor uppmärksamhet är världsrekord i lång planka, i dimensionen 2x4 tum. Det första slogs 1993 på Noliamässan i Umeå och löd 25 meter, 57 cm och 4 mm. På SkogsElmia 1995 fälldes en av de högsta granar som avverkats i Småland. Den växte i stadsparken i Jönköping och var 37 meter hög. Med gemensamma ansträngningar förvandlade Logosols personal den till en av Guiness rekordbok godkänd planka på 33 meter och 4 centimeter.
Rekordet slogs redan året efter av en kund i Österrike, Thomas Rentenberg, med 34 meter och 7 centimeter. Det överträffades i sin tur av Logosol 1999 i samband med starten av det amerikanska dotterbolaget. Dagens världsrekord lyder på 38,9 meter och slogs 2006 av Anders Nykvist, även han med seriekopplade Solosågar.

Engagemang för miljön

En annan rekordsågning gjordes på mässan Elmia Wood 1997. Logosol sågade det första trädet i Sverige certifierat enligt miljösystemet FSC. En 4,8 lång och 1,3 meter grov stock av arten Angelina Pedra hade med hjälp av Världsnaturfonden importerats från Brasilien.
Den sönderdelades med Djungelsågen, föregångare till dagens Big Mill. Sågningen gick perfekt, men skapade en oväntad bieffekt. Sågspånet spred en omisskännlig doft av hästgödsel över hela mässområdet.
Sågningen var en del i ett flerårigt projekt om djungel-skogsbruk, som startade med att Bengt-Olov och Joakim Byström fick i uppdrag av ett EU-organ att utvärdera ett skogsprojekt på Salomonöarna. De fick se den brutalitet som kännetecknar konventionellt regn - skogsbruk. Skogsbolag köpte stora skogsarealer för en spottstyver och avverkade enstaka värdefulla ädelträd. När stockarna släpades ut förstördes väldiga markområden. Samtidigt var värdet för de avverkade träden så stort att ett enda kunde försörja en familj under ett år.

Stor eller liten skala?

Insikten utmynnade i konstruktionen av ett enkelt sågverk, som bultades fast på stocken och gjorde det möjligt för markägarna att själva avverka, förädla och återplantera. Intresset från biståndsorgan var noll och de valde istället storskaliga lösningar.
I efterhand har det visat sig att dessa projekt nästan utan undantag har misslyckats. Fattiga länder i regnskogsområden saknar kompetens och infrastruktur för att driva högproduktiva sågverkslinjer. Logosol avvecklade regnskogsprojektet år 2000, men genom tillkomsten av mikrolån och liknande startas idag allt fler projekt enligt Logosols modell.

Ett globalt nätverk

I ett tidigt skede fattades ett strategiskt beslut att begränsa den egna tillverkningen till produkter i korta serier. Det mesta tillverkas av underleverantörer, vilket i sin tur har skapat fördjupade samarbeten och ett bredare produktsortiment. Som exempel tillverkas hyvelmaskinerna av Moretens maskin i Östersund, som har utvecklat en serie kvalificerade snickerimaskiner. Dessa säljs idag under namnet Logosol.
Det senaste samarbetet gäller ramsågverket från Låks, som sedan flera år säljs på export av Logosol.
Nu är Låkssågen en Logosolprodukt i ny design. På 20 år har Logosol förvandlats från tillverkare av ett sågverk till navet i ett växande internationellt nätverk. Det ger kunder i hela världen tillgång till branschens bredaste sortiment, från lilla Big Mill till högproduktiva Låkssågen och en servicenivå utöver det vanliga.

 


 

Bäst på småskalig träförädling!

 

Att själv kunna komma åt trädens värdefullaste del, plankor och brädor, var uppfinnaren Bengt-Olov Byströms drivkraft när han först utvecklade Solosågen. Produkten blev en stor succé och öppnade nya möjligheter till småskalig träförädling över hela världen.

 

Solosågen utgör fortfarande grunden i familjeföretaget Logosol. En ständigt växande produktkatalog, nära kundkontakter och en stor vilja att utveckla och förbättra har banat väg för våra framgångar.

Logosols hemstad heter Härnösand, även om en stor del av utvecklingsarbetet har skett i byn Hundsjö, norr om Örnsköldsvik, där Logosols grundare Bengt-Olov Byström har sitt föräldrahem.

I Härnösand, som ligger mitt i Sverige, finns Logosols huvudkontor med 40 anställda. Härifrån har våra produkter sålts över hela världen sedan starten 1989. Logosolbolag som säljer direkt till kund finns idag även i Norge, Tyskland och USA. Vår erfarenhet är att direktförsäljning från fabrik till kund ger bästa kundservice och ett fördelaktigt pris.

Försäljning i 65 länder

Andra viktiga marknader är Ryssland, Japan och Storbritannien där vi har duktiga distributörer. Idag säljs våra produkter i över 65 länder och Solosågar finns i arbete i miljöer från Salomonöarnas regnskogar till Alaskas isvidder.

Logosol ägs av familjen Byström. Logosol är idag världens största försäljare av portabla sågverk i aluminium, en teknik som vi blivit experter på. Efter över 20 års arbete med småskalig sågning och träförädling kan vi erbjuda våra kunder en unik erfarenhet.

Lätta och eleganta lösningar

Uppfinnarglädjen och den stora viljan att lösa problem blir tydlig när man ser vårt breda produktsortiment. Förutom flera olika sågsystem har vi utvecklat ett revolutionerande hyvelprogram för proffs och hobbysnickare. En av våra senaste produkter, Paketkapen, är utvecklad för sågverksindustrin och ett bra exempel på Logosols förmåga att hitta nya och effektiva lösningar inom branschen.
Logosols produkter känns igen på de lätta och eleganta lösningar som blivit företagets signum. Vår affärsidé är att vara bäst på småskalig träförädling, något som vi vill leva upp till i varje konstruktion. En viktig del är också att det finns en ekonomi i våra kunders investeringar.

Logosolkonceptet skapar nöjda kunder

Vi vet att våra produkter är bra, och vi vill att du skall vara nöjd med ditt köp under resten av ditt liv. Därför omfattas varje produkt av Logosols eget koncept som består av trygghetspaket, snabba leveranser, obegränsad support och personlig service.

 

Välkommen som kund hos Logosol!

 

b-o

 

Bengt-Olov Byström

Styrelseordförande och grundare av Logosol

 

MJ Skovservice | | Telefon: +45-8172 5000 |