Sågsvärd och sågkedjor

Håll skärutrustningen i gott skick! Då får du rätt mått på virket, kedjor och svärd håller längre och sågningen går fortare. Vid klyvsågning i sågverk utsätts skärutrustningen för stora påfrestningar. Både motoreffekten och matningstrycket är högre än vid vanligt skogsarbete och sågintervallen är längre. Då är det extra viktigt att du håller skärutrustningen i gott skick. Ladda gärna ned dokumentet Handboken för din skärutrustning. Den innehåller tips, skötselråd och samlade erfarenheter som kan vara till nytta för dig.

Sågkedjor

Det är viktigt att använda rätt sågkedja. Valet av kedja påverkar ekonomin, effektiviteten, säkerheten och ergonomin i ditt arbete. STIHL tillhandahåller den optimala sågkedjan för klyvsågning av virke.

 

Gå till sågkedjor (E-butiken)

Sågsvärd från Stihl

Stihlsvärden består av tre sammansvetsade metallplattor varav den mittersta är kraftigt urholkad. Fördelen är låg vikt och relativt hög stabilitet. De robusta svärden passar bra till klyvsågning av virke.

 

Gå till sågsvärd från Stihl (E-butiken)

Oljor och smörjmedel

Logosols egen blandning av kedjeolja med extra stor vidhäftning. Oljan hänger med runt svärdet betydligt bättre än alla andra oljor vi provat. Detta ökar livslängden på skärutrustningen.

 

Gå till oljor och smörjmedel (E-butiken)

MJ Skovservice | | Telefon: +45-8172 5000 |